اعتبار امر قضاوت شده
35 بازدید
محل نشر: معرفت » شهریور 1384 - شماره 93 » (11 صفحه - از 58 تا 68)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مسائل در مباحث آیین دادرسی، قضیه «اعتبار حکم صادر شده از سوی دادگاه صالح» به عنوان عمل قضایی برای حل و فصل نزاع می‏باشد که در واقع ختم دعوی و فصل خصومت به حساب می‏آید. این مسئله محصول قضایی است، به نحوی که اعتبار قضاوت و محاکم ارتباط محکم و ناگسستنی با ارزش و اعتبار آراء صادر شده از سوی آن‏ها دارد و این خود تبعات مثبت اجتماعی در پی خواهد داشت. بنابراین، اگر قاضی با داشتن شروط لازم به وظیفه مهم و اساسی خود، به خوبی عمل کند افراد جامعه با اطمینان خاطر زندگی می‏کنند؛ زیرا هیچ کسی دغدغه ضایع شدن حق خویش را ندارد. به همین دلیل، اعتبار قاعده مذکور در فقه و حقوق، به عنوان اثر مهم حکم قاضی صالح مطرح می‏گردد. بنابراین، در آیین دادرسی و اصول محاکمات مطرح در حقوق معاصر، این عنوان مورد بحث و بررسی قرار می‏گیرد. در عین حال، گاهی بیگانگی آن با اصول قضا در اسلام از سوی بعضی مورد توهم قرار گرفته است. بدین‏سان، به نظر می‏رسد تبیین این قاعده بر اساس مبانی فقهی و تفکر قضایی دینی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است؛ چرا که رفع ابهامات را نیز در پی خواهد داشت. بنابراین، نوشتار حاضر در خصوص تبین قاعده اعتبار امر قضاوت شده، شناسایی و اثبات آن در فقه و حقوق، بیان ماهیت قاعده در فقه و حقوق و آثار اعتبار آن و موارد نقض حکم در فقه به بحث می‏پردازد.